Content voor Ingelogde Gebruikers

Sociaal boeren in de Bovenkerkerpolder

Sociaal Boeren In De Bovenkerkerpolder

Amstelveen – In de stallen en op het erf van de boerderij aan de Middenweg 6 in Amstelveen is het nu nog rustig. Maar als alles een beetje meezit bruist het hier binnen twee jaar van de bedrijvigheid. Waar koeien, kippen en schapen zullen worden verzorgd en waar duurzaam voedsel wordt gemaakt voor en door mensen die om verschillende redenen zijn vastgelopen in onze samenleving.

De boerderij, de opstallen en zo’n 32 hectare natuurgrond werden deze zomer aangekocht door de diaconie van de Protestantse Kerk Amsterdam. Al meer dan vijftien jaar bestaan er plannen om een zorgboerderij op te zetten en met dit project (‘Gastvrije Hoeve De Meent’) gaat die langgekoesterde wens eindelijk in vervulling. Het boerenbedrijf en de weilanden liggen helemaal aan de zuidelijke rand van de Bovenkerkerpolder.

Kwartiermaker
‘De naam Meent verwijst naar gemeenschap en staat voor gemeenschappelijk beheerde weidegrond’, zegt Marten Verdenius, de wegbereider (kwartiermaker) en toekomstige projectleider. Marten verwierf de laatste jaren bekendheid vanwege zijn werkzaamheden als sociale melkboer. Via zijn zelf opgestarte bedrijf MOMA brengt hij ambachtelijk geproduceerde melk van boeren in de directe omgeving zonder tussenkomst van een (anonieme) melkfabriek direct aan de man in Amsterdam-Zuid en Amsterdam-Oost. Daarnaast was Marten al een tijdje actief als buddy bij het Wereldhuis. Met zijn baan als kwartiermaker bij het project Gastvrije Hoeve combineert hij zijn passie voor duurzaamheid, maatschappelijke doelgroepen en sociaal ondernemerschap.

Stad en platteland
Marten: ‘Eén van de thema’s hier op de boerderij is het verbinden van boer en burger, stad en platteland.  De diaconie in Amsterdam heeft veel sociale eetprojecten in de stad. Vaak wordt heel goedkoop eten ingekocht. Soms wel honderd porties voor vijftig euro. Dat komt de kwaliteit niet echt ten goede. Het zorgt er ook niet voor dat de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn product en bovendien is het niet duurzaam. Binnen ons project willen we laten zien dat duurzaam, lokaal en goed eten niet alleen is weggelegd voor yuppen, maar ook voor mensen die dat eigenlijk het hardste nodig hebben: daklozen, vluchtelingen en eenzame ouderen.’

Zorgboerderij en broedplaats
De loods en de jongveestal zullen worden gebruikt voor de activiteiten van de zorgboerderij. De voormalige loopstal wordt omgetoverd tot Broedplaats. Marten: ‘Hier komen ateliers, die zullen worden verhuurd aan kunstenaars, voedselverwerkers en ambachtslui. Het liefst ondernemers die werken met producten van eigen boerderij (zoals, wol, riet of vlees) of uit de directe omgeving.’

Opstartfase
Het project bevindt zich momenteel nog in de opstartfase. Marten: ‘ Het is voor ons heel belangrijk dat wat wij hier opbouwen door de lokale gemeenschap en de gemeente gedragen wordt. De precieze uitwerking van onze plannen wordt dan ook in samenspraak met de gemeente en de dorpsraad van Nes uitgewerkt.

Als het aan ons ligt biedt de boerderij straks in elk geval dagbesteding aan mensen die zijn vastgelopen in de samenleving. Marten: ‘Het zijn mensen die in de opvang zitten en weinig te doen hebben. Ze vervallen vaak in passiviteit, wat juist ook onderdeel is van het probleem dat we proberen op te lossen. Passiviteit klinkt niet dramatisch. Maar als passiviteit niet wordt doorbroken kan het leiden tot lethargie. En dan liggen criminaliteit en verslaving op de loer. Een vak leren, jezelf ontplooien en tegelijkertijd voedsel produceren voor hulpbehoevenden is een supernuttige bezigheid.’

Marten: ‘Het plan is om taakgroepen op te zetten die zich onder andere gaan bezighouden met de verzorging van het pluimvee en rundvee of met houtbewerking, natuurbeheer of het verbouwen van groente. Veel van de mensen zijn in principe zelfredzaam. Ik ga niet steeds met m’n vingertje wijzen hoe dingen gedaan moeten worden. Maar ik zorg er wel voor dat ze de middelen en de kennis hebben om hun taak uit te voeren.’

Zelfredzaam
Er moet de komende periode nog heel wat gewerkt worden voordat het bedrijf op volle toeren kan draaien. De daken van de loodsen en schuren moeten worden gerepareerd en waterdicht worden gemaakt, de wandbekleding moet worden aangepakt, er moet nieuwe erfverharding komen. En verder komt er een nieuwe bedrijfswoning. Daarnaast zijn er nog veel andere werkzaamheden die moeten worden aangepakt.

Momenteel zijn elke dinsdag zo’n zes vrijwilligers aan het werk op de boerderij. Uiteindelijk worden dat er zo’n twintig per dag. Binnenkort mag Gastvrije Hoeve De Meent de eerste buffels verwelkomen van de startende en idealistisch ingestelde Haarlemse boeren Olivier en Emma. Ze dromen ervan om in het voorjaar van 2021 hun eerste mozzarella te kunnen produceren. Buffels passen binnen de filosofie van de zorgboerderij in de Bovenkerkerpolder. Het zijn lieve en aaibare runderen, ze kunnen goed toe met natuurgras. En het grote voordeel is dat ze geen antibiotica nodig hebben.

Taakgroepen
Het project heeft de komende tijd behoefte aan vrijwilligers. Er wordt vooral gedacht aan mensen uit Amstelveen of Uithoorn, ook leden uit de kerken. ‘Het gaat om heel praktische bezigheden. Als je kunt timmeren kun je de taakgroep houtbewerking helpen. Iemand met groene vingers kan aan de slag bij de taakgroep groen. Daarnaast hebben we nog behoefte aan chauffeurs, om onze medewerkers op te halen van station Zuid. Ook mensen die een keertje boodschappen willen doen of kunnen koken zijn welkom.’

Marten Verdenius is bereikbaar via zijn mobiele nummer 06-41875611 of via zijn e-mailadres m.verdenius@diaconie.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven