Content voor Ingelogde Gebruikers

School voor Intuïtie: rust vinden in een wereld vol prikkels

School Voor Intuïtie: Rust Vinden In Een Wereld Vol Prikkels

CULEMBORG • Psychiater en psychotherapeut Maarten van Rossum start in november de SCIO School voor Intuïtie.

Van Rossum zal zijn leergesprekken verzorgen in zijn ruime praktijkruimte aan de Herenstraat in Culemborg. In groepjes van elf gaan de leerlingen tijdens wekelijks groepslessen de ‘diepten van hun intuïtieve kennis verkennen.’.

“Het is een school, bedoeld voor iedereen die de grenzen van zijn of haar geest wil verkennen”, zegt Van Rossum. “Of voor mensen die een nieuwe therapeutische benadering zoeken of de diepere betekenis van intuïtie willen doorgronden. We werken samen aan een dieper begrip van jezelf en de wereld om je heen.”

De term SCIO komt uit het Grieks en betekent ‘Ik weet’. “Heel toepasselijk”, zegt Van Rossum.

Geestelijke gezondheidszorg
Maarten van Rossum is al veertig jaar werkzaam als psychiater en pyschotherapeut. Naast zijn eigen praktijk laat hij zich inhuren door organisaties als Iriszorg en Jelinek. Hij krijgt in zijn werk te maken met ernstig verslaafde patiënten.

Van Rossum begon zich de laatste jaren steeds nadrukkelijker af te zetten tegen de gang van zaken in de reguliere zorg. Hij ergerde zich aan de wachtlijsten, de oppervlakkigheid van de aanpak, het heel snel verschaffen van pillen. Hij zag de kleine teams die te hard moeten werken.

Wantrouwen
“Maar het meest ontwrichtende vind ik het wantrouwen wat je bij de instanties voelt. Dat je het gevoel krijgt dat je aan het frauderen bent en alleen maar stoute dingen doet. Het gevoel ook dat je voortdurend achter je vodden wordt gezeten om te zien of je het allemaal wel volgens het boekje doet. Of dat je geld moet terugstoren: het is heel frustrerend en ondermijnend.”

School voor Intuïtie
De weerstand tegen de reguliere geestelijke gezondheidszorg was voor Van Rossum één van de redenen om zijn eigen school te beginnen. Bij de school is hij niet meer gebonden aan de verstikkende regelzucht van de zorgverzekeraars.

“Bij het ouder worden kreeg ik ook steeds meer zin om mensen dingen uit te gaan leggen. De school is gebaseerd op theorie, maar we gaan ook oefeningen doen en mediteren. Bovendien ga ik psychotherapeutische dingetjes doen in de groep.”

‘We werken samen aan een dieper begrip van jezelf en de wereld om je heen’

Doe-school
Het is een doe-school, benadrukt Van Rossum. “Best wel intensief. We willen niet leven in een ivoren toren, waar we fijn over van alles praten. We leggen tijdens elke les een link met het dagdagelijkse leven.”

Welkom is iedereen (vanaf 16 jaar) die aan zichzelf wil werken en openstaat voor een nieuw verklaringsmodel voor het bestaan, en bereid is om de verborgen dimensies van de werkelijkheid te onderzoeken. Een leergesprek in de groep duurt 1,5 uur. De kosten bedragen 25 euro per les. “Als de bedragen te hoog zijn, verzinnen we wel iets volgens het principe: ‘Voor wat hoort wat’. Desnoods ga je als tegenprestatie stofzuigen.’

Het pand aan de Herenstraat waar de lessen worden gegeven is een introverte plek, zegt Van Rossum. “Je ziet aan buitenkant niks. Het is stil. Omdat ik jaren geleden al heel dikke muren heb laten maken. Dat zocht ik ook. Midden in het drukke leven een rustige plek.”

Spirituele visie

De School voor Intuïtie is gebaseerd op de gedachte dat de mens meer is dan zijn lichaam, zijn gevoelens en zijn denken. Van Rossum: “Het is eigenlijk een spirituele visie. Maar het heeft niet een bepaalde origine, het is vrij breed. Zowel christelijk, islam, hindoeïstisch, boeddhistisch en gnosis. Ik heb m’n leven lang vanuit alle windstreken wijsheidsleer bij elkaar gesprokkeld om te komen tot een integrale aanpak.”

In de school van Maarten van Rossum draait alles om de intuïtie. “In het wereldje van de psychologie worden allerlei begrippen onderzocht, zoals concentratie, stemming, stress. Maar de grote afwezige in de literatuur is het begrip intuïtie. Ik zie intuïtie als de verstilling die nodig is om een soort gefluister te kunnen opvangen. Het speelt zich voorbij het denken af. Het betekent dat we de aandacht naar binnen richten. In de lessen worden allerlei oefeningen gedaan, waardoor verstilling bevorderd wordt.”

Vol met prikkels

Verstilling is hard nodig in de huidige wereld, die vol met prikkels zit. “Er komt zo krankjorum veel informatie op iedereen af, dat je soms niet meer weet waar je het zoeken moet. Je ziet het overal om je heen, tot en met de suïcidale jongeren aan toe. Die er soms niet meer uitkomen. De uiterlijke wereld slurpt ons op en het evenwicht is zoek tussen uiterlijke wereld en innerlijke wereld. We rennen alle kanten op.”

Hij vervolgt: “We zitten momenteel in een zakelijk en protocol-gestuurde zakelijke aanpak van de geestelijke gezondheidszorg. Een aanpak waarbij veel medicatie wordt voorgeschreven. Er zijn in Nederland meer dan 1 miljoen gebruikers van antidepressiva. De verslaving is kolossaal.”

‘Verstilling is hard nodig in de huidige wereld, die vol met prikkels zit’

Oplossing in jezelf
Van Rossum zoekt het niet in medicijnen. “Mijn boodschap is: zoek de oplossing in jezelf. Zoek eens wat daar allemaal verstopt zit aan kracht, aan liefde, aan visie. Ik ben van de optimistische psychologie, die ervan uitgaat dat in ieder mens een herstellend vermogen zit. Je moet alleen zorgen dat die tot ontwikkeling komt. Het is best moeilijk als de buitenwereld zo gulzig aanwezig is. Die rust vind je pas als die mind verbonden wordt met je eigen innerlijke onuitputtelijke bron.”

De School voor Intuïtie start op 3 november. Op 6 oktober is er vanaf 20.00 uur een open avond, waarbij meer informatie wordt gegeven.

Meer informatie is verkrijgbaar via het e-mailadres info@scio-school.nl.. Of via de website www.scio-school.nl.

Dick Aanen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven