Content voor Ingelogde Gebruikers

Het Pinkstervuur blijft branden in Buitenveldert

Het Pinkstervuur Blijft Branden In Buitenveldert

AMSTELVEEN – ‘Het Pinkstervuur moet blijven branden in jong en oud, totdat Hij komt.’ Dat is misschien kort samengevat wel de belangrijkste boodschap van de Pinkstergemeente Amsterdam.

Vooral die toevoeging ‘Totdat Hij komt’ is belangrijk voor de gemeente, zegt de huidige voorganger Harry Zijlstra: ‘Het is nog steeds ons credo. De korte tekst staat prominent in de gevel van het pand aan de Kerkstraat in Amsterdam, waar de Pinkstergemeente tot 1962 was gehuisvest.’

Zijlstra is voorganger sinds oktober 2013. De Pinkstergemeente werd opgericht in 1907 en kwam voort uit een wereldwijde vernieuwingsbeweging van het begin van de vorige eeuw. Het was op maandagavond 29 oktober van dat jaar, dat zuster Polman zich als eerste in Nederland liet dopen in de naam van de Heilige Geest en God begon te aanbidden in tongentaal.

Theaterzaal
De Pinkstergemeente Amsterdam verhuisde in 2006 van de Zuidwijkkapel (tegenover het Olympisch Stadion) naar een pand in Buitenveldert, waar tot die tijd partytheater Festige was gevestigd. Het gebouw werd ‘Keerpunt’ gedoopt.

Er werd overigens helemaal niet zo gek veel veranderd aan het gebouw. Het interieur ademt in alles nog de bruisende feesttent van weleer: een ruime theaterzaal met een mooi podium, een bar, een balkon en een goed geoutilleerde keuken. ‘Op het balkon schijnt zelfs een casinotafel te hebben gestaan’, vertelt Harry Zijlstra.

Iedere zondag begeleidt een praiseband de lofprijs en aanbidding. Zijlstra: ‘Regelmatig komen scholieren van het voortgezet onderwijs voor een interview. Zij zijn vaak verrast als ze het drumstel op het podium zien.’

Profetie
Harry Zijlstra is geboren en getogen in het Friese dorp Berltsum (Berlikum), onder de rook van Franeker en Harlingen. Hij groeide op in een Pinkstergemeente. ‘Op m’n 21e had ik het besef dat ik iets met het geloof wilde doen. Maar het was allemaal nog niet zo vastomlijnd’

Na een technische opleiding deed hij vervangende dienstplicht bij stichting De Hoop in Dordrecht, waar hij veel contact had met de gasten die van hun drugsproblemen af wilden komen. ‘In dat jaar heb ik via een profetisch woord in een dienst een vrij concrete roeping gekregen: je bent geroepen om Gods woord te verkondigen. Een voorganger uit m’n Friese gemeente gaf mij het advies om 2 Timotheus 2:15 te lezen: ‘Maak er ernst mee u wèl beproefd ten dienste van God te stellen.’

Hij voegde de daad bij het woord en schreef zich in voor de Evangelische Theologische Hogeschool in Veenendaal. Na de opleiding werkte hij als stagiair en later als pastoraal werker bij een CAMA-gemeente. Na vijf jaar werd hij voorganger bij de Pinkstergemeente in Heerenveen en in 2013 vertrok hij naar Amsterdam.

Blijde beleving
Pinkstergelovigen hebben een blijde en enthousiaste beleving van hun geloof en willen dit graag met anderen delen. Iemand wordt lid van de Pinkstergemeente door bekering – een radicale verandering van levensinstelling door geloof in Jezus Christus – waarna de nieuw gelovige gedoopt wordt door onderdompeling in water.”

Zijlstra is een bevlogen spreker. ‘Ik breng een op exegese gebaseerde prediking en probeer in aansprekende taal te vertellen hoe we het geloof in Jezus Christus handen en voeten kunnen geven. We zijn niet hoog-liturgisch. De liederen die we zingen zijn steevast Opwekkingsliederen. Een heel enkele keer zingen we nog wel eens uit de bekende bundel van Johan de Heer, maar dat gebeurt eigenlijk alleen tijdens uitvaartdiensten.’

Doop in de Heilige Geest
De Pinksterbeweging is volgens Zijlstra ontstaan vanuit een diepe overtuiging dat gelovige mensen ook heel duidelijk een moment in hun leven hebben waar ze een doop in de Heilige Geest ontvangen. Het is een apart werk van de Heilige Geest bovenop de bekering. ‘Wij zijn ons heel erg bewust dat God naast talenten ook gaven heeft gegeven: geestesgaven. De Heilige Geest geeft gaven die bovennatuurlijk zijn. Waaronder de profetie. Maar ook gaven van genezingen, gaven en van leidinggeven. Tongentaal wordt als een heel persoonlijke gave gezien. De tongentaal heeft alleen in de eredienst een duidelijke functie op het moment dat er ook een vertaling voor is.”

Toch is er ook op dit wezenlijke geloofspunt ten opzichte van de beginperiode wel iets veranderd. ‘Sommige inzichten zijn wat minder vierkant geworden’, zegt Harry Zijlstra. ‘Lange tijd was het zo van: je bent pas met Gods Geest gedoopt als je sprak in nieuwe tongen, een gebedstaal voor persoonlijk gebed en aanbidding. Dat is nu wel een beetje anders geworden. Spreken in tongen is voor ons nog steeds een teken van de Heilige Geest, maar het is niet langer hèt  teken van de Heilige Geest.’

Groei
De Pinkstergemeente is een actieve gemeente en moedigt haar leden aan om zich daadwerkelijk in te zetten. Er zijn groepen voor tieners, vrouwen, senioren, getrouwde stellen. Gemeenteleden nemen deel aan een Alphacursus, komen bijeen in huiskringen, doen mee aan evangelisatie-activiteiten in de hoofdstad. Ook ondersteunt de gemeente diverse zendingswerkers.

De Pinsterkerken hebben in tegenstelling tot andere kerkgenootschappen in Nederland geen last van teruglopend kerkbezoek. Zijlstra: ‘Er komen zo’n 150 mensen naar de dienst op zondagmorgen. Tijdens de coronaperiode is dat iets teruggelopen, maar daarna zien gelukkig toch weer een groei.’

Het Pinksterfeest is ongetwijfeld het hoogtepunt in het kerkelijk jaar voor de leden van de Pinkstergemeente. ‘Juist in dat weekend is het nogal stilletjes in de kerk’, lacht Zijlstra. ‘Want heel veel gemeenteleden zijn dan aanwezig bij de jaarlijkse Pinksterconferentie op het terrein van Walibi Holland.’

Dick Aanen, mei 2023
Gepubliceerd in kerkblad Present

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven